Tom Larsen og Bjarne Ekkenberg

Ekkenberg & Larsen i København er en privatejet virksomhed, ejet af os: Bjarne Ekkenberg og Tom Larsen.

Vi åbnede den første afdeling af Ekkenberg & Larsen Netværk (§85 støtte) i maj 2009, fordi vi synes der manglede et tilbud til unge mennesker med diagnoser indenfor autismespektret i København.

To år senere udvidede vi med Ekkenberg & Larsen Botilbud (§107 botilbud).
I dag i 2017 bor her i alt 34 borgere.

Bjarne ejer desuden Ekkenberg Netværk i Slagelse.

Vi er begge uddannede socialpædagoger. Vi har begge flere års erfaring, både som ledere og pædagoger, i arbejdet på døgninstitution med unge mennesker med ADHD og diagnoser indenfor autismespektret.

Vores virksomheden er bygget op omkring kerneopgaven: Vi yder støtte med henblik på at hjælpe mennesker med at finde fodfæste i voksenlivet og at opnå selvforståelse og øget selvstændighed.

Du kan læse meget mere om den pædagogiske tilgang her.