Ledige stillinger

Vi har pt. en orlovsstilling og en fuldtidsstilling ledige.

 

Ekkenberg-Larsen Botilbud ApS i København søger 2 uddannede pædagoger

Ekkenberg & Larsen Botilbud er et privat botilbud efter LSS §107, som holder til på Teglholmen i København SV. Vores målgruppe er hovedsageligt unge voksne (17-35 år) med diagnoser indenfor autismespektret, ASF, Asperger, ADHD, OCD, angst, samt andre tilstødende diagnoser og psykiatriske problemstillinger. De unge bor fortrinsvis 2 sammen i 3-værelses lejligheder.

Da en af vores dygtige medarbejdere søger nye udfordringer og en anden har valgt at tage orlov, for at rejse ”jorden rundt”, søger vi 2 fuldtidsmedarbejdere fra 1.1.2019 - 1 medarbejder til en fast stilling og 1 medarbejder til en orlovsstilling frem til 1.7. 2019.

Vi forventer, at du er lyttende, anerkendende, tillids- og tryghedsskabende i tilgangen til mennesket, gerne med erfaring indenfor målgruppen.

Du kan arbejde ud fra værdier som at støtte til selvstændighed og mestring når det er muligt og at kompensere når det er nødvendigt. At modvirke isolation og ensomhed, at vise respekt for individet og for fællesskabet og at bidrage til kreativ opgaveløsning og engagement. At navigere i en struktureret tilgang, hvor du er tovholder.

Du er engageret, initiativrig, reflekterende og rummelig og du har humor – og kan dosere den. Du kan således rumme og har tålmodighed overfor mennesker, som kan være invalideret af deres angst og OCD, samt være i at udvikling tager tid.

 

Som kontaktperson vil de pædagogiske opgaver fx være:

 • ADL- træning; støtte i planlægning og udførsel -med afsæt i, at borgeren tilegner sig brugbare strategier for at opnå større selvstændighed.
 • At støtte op omkring en beskæftigelsesplan og opfølgning heraf, herunder støtte til opretholdelse af en døgnrytme.
 • Støtte borgeren i at opnå øget selvforståelse.
 • Indgå i de pædagogiske opgaver, der er med at indkøbe, forberede og tilberede frokost og aftensmad i fælleslejligheden til de borgere og personaler, der spiser med.
 • At varetage personlig hygiejne hos en enkelt borger.
 • Have kørekort og kan køre bil – også i København

Vores forventninger

Du er uddannet pædagog og gerne med kendskab og erfaring til målgruppen. At du kan og vil arbejde i et struktureret miljø, hvor man i fællesskab er ansvarlig for at holde strukturen. At du er opsøgende omkring viden og bidragende med faglighed. Er nysgerrig og undrende.

 

 

Vi tilbyder

 • Attraktive løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende lokalforhandlet overenskomst med SL; herunder sundhedsforsikring (efter 3 måneders ansættelse) og arbejdsmarkedspension, som betales fuldt ud af virksomheden.
 • En tværfaglig personalegruppe, som matcher ovenstående.
 • Sagssupervision og organisationssupervision
 • Frihed under ansvar, forstået sådan, at vi som privat virksomhed ”kan lidt mere” indenfor rammen.
 • En virksomhed i konstant udvikling.  
 • Arbejdstid på hverdage i tidsrummet imellem kl. 7-23 og hver 4. weekend imellem kl.10-23. Der arbejdes ud fra et 4 ugers rul med skiftende dag- og aftenarbejde fordelt på alle årets dage. En arbejdsdag er typisk på mellem 7 og 10 timer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til pædagogisk leder Jeanne Schou mobil 2290 1043. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside: www.ekkenberg-kbh.dk

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning elektronisk til:tom@ekkenberg-kbh.dk, senest torsdag d. 15.11 kl. 12.  

Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 48 og finde sted på adressen Peter Holms vej 8, 5tv – 2450 Kbh. SV  

Tiltrædelse 1. januar 2019.