Til sagsbehandlere

Ekkenberg & Larsen Netværk København er godkendt efter Lov om Social Service §85.

Du er velkommen til at kontakte ejer Tom Larsen på telefon 21 34 88 97, hvis du har spørgsmål vedrørende visitation og priser.

Lov om Social Service:

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.