§107 botilbud

I team 107 tilbyder vi individuel støtte efter Lov om Social Service §107.

§107 er et døgntilbud, det vil sige, at der er pædagogisk personale til at hjælpe både dag og nat. 

Vores målgruppe er unge over 18 år med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD og tilstødende diagnoser som for eksempel angst, depression og OCD.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og ønsker, og støtten gives med respekt for borgerens værdighed og integritet.

Vi yder blandt andet støtte til:

 • Hverdagsstrukturer
 • Uddannelse
 • Job
 • Indkøb
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Hygiejne
 • Medicinhåndtering
 • Ledsagelse
 • Kærester
 • Venner